SPROKKELS

70 JAAR ATHENEUMGEBOUW AALST

act van de secretaris en de voorzitter

Afscheid van departement OW, Patrimonium en Huisvesting

Als de zenuwen hoog oplopen tijdens CBS-besprekingen...

Appelsienprijs

armoede

Burgemeester van Aalst

Carnavallied OCMW-2008 (beluisteren)

commissaris Theo Buzzy

cultuurparticipatieproject ocmw met Magdelien
DE GROOTMOEDER VAN STEVE

Een boeiend en leerrijk gesprekje

Een huis in de buurt

En hoe zou het nog met Jan De Bruecker zijn ....

GEDAAN MET ROKEN OP CAFé

Grafrede Marc Galle

HET BUDGETTIJDPERK

HET HELE VERHAAL VAN NEDIA TRABELSI

JAN DE LICHTE

Jonge socialist vraagt zich af wat hij moet dragen.

Klaaglied Draeckenieren

La cage aux folles door PACT

New Reform en Roger D'Hondt

KUSSEN (TESSA VERMeIREN)

LATIJNSE SPREUK

Open kondoom brief

Op reis met carnaval

Parochiaal volkshuis

Patrick De Smedt over Kerstmis in pers 1982

Patricksken

Pers deelde appelsienen en citroenen uit  1985

René De Wageneer

Schepen De Smedt neemt deel aan daklozenwandeling in Brussel

SCHERREVELDSTRAAT FEEST

Spraakwaterval Ann Van De Steen

Stijn Coninx schrijft brief tegen Vlaams Belang

Taalwenken

Tentoonstelling PDS

traktortroubadour

Uiltjes

Uit "Priester in de politiek" - Staf Nimmegeers

Uit  "Steve honderduit"  100 vragen aan Steve Stevaert

Wakerprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latijnse spreuk

Tijdens carnavalraadszitting 2011 werd aan alle Schepenen een Latijnse spreuk toegekend:

Ik kreeg: ‘PLUS AMBIANSUM CON GRACIA’ wat zoveel betekent als: ’t was plezanter met Gracienne’

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

70 JAAR ATHENEUMGEBOUW AALST

Bijdrage PDS: 1963-1975 

 

De Spek - Den Brak - De Kiek - Den Boel –

De  Kakkewal - De Mis Mayonaise - Den Appel –

De Strik - Den Neis - De Krol - De Plank - De Piet - De Wilma - De Malou - Den Nest - ‘t Toebaksbeen - De Jef - De Jang - De Grem - Den Tiekenpietj –

Den Buis - ‘t Pijpken - De Zwing -  De Slasj –

De Stemgees – Mastjen - Den Os - Den Dosj -

De Rikken - De Johny - De Rombaut - De koperen Jacky -

Genoten, gesnopen, gespeeld, gelopen, geleerd, geschrokken, gelezen, geschreven, gewerkt, gestudeerd, gerekend, gezwommen, gesjot, gezongen, gebabbeld, geantwoord, gerookt, gezwegen, gelachen, gehuild, gevloekt, gezeverd, geroepen, geluisterd, gefopt, gediscussieerd, geflikt, gezongen, getekend, gesport, gespiekt, gestraft, gebuisd, gesprongen, gezocht, gekust, gevonden, gevallen, gebotst, geblutst, gegeten, gedronken, gebrost, gefuifd, gebloosd, gedanst, gedurfd, gereisd, gedroomd, gegroeid, gevormd, geslaagd, geweldig in……

 

Tatteneum, the best school ever !

 

Patrick De Smedt

Schepen - OCMW-voorzitter

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

De grootmoeder van Steve...

 

Steve Stevaert vindt op een Hasseltse rommelmarkt een uiteraard gratis boekje over spiritisme. Hij neemt het mee, maar als hij het begint te lezen merkt hij al snel dat  het niet over  Bertje Anciaux gaat, maar wel over geesten oproepen. Hij besluit dan maar zijn overleden grootmoeder op te roepen. Net als de geur van de wierook hem iets te veel gaat worden, hoort hij zijn grootmoeder praten : - Wie stoort er mij ? - Ik ben het, uw kleinzoon, grootmoe ! - Aah Roberreke, dat is lang geleden ! - Ja, grootmoe, maar ik heet nu wel Steve, dat klinkt wat moderner. - En Steve, verdiende gij goed uwe kost ? - Jaja, ik mag niet klagen, ik verdien dik in de miljoenen. - Ah, goed zo !  En hebde gij een schoon huis ? - Ja grootmoe, een heel schoon en groot huis. - Dat doet mij plezier, Steveke ! En nen hele schonen auto dan ook zeker ? - Ja grootmoe, nen hele dikke BMW uit de 7-serie, mèt chauffeur.  Goed hè grootmoe ? - Da's heel goed jongske, maar let dan wel op, zie dan maar dat de socialisten niet aan de macht komen, want die gaan u dat allemaal afpakken !!!


 

Terug naar boven

 

 

 

 

Patricksken - Hilde

 

Er was eens een ventje,

die was een beetje ziek.

Zijn ziekte was ernstig,

ze heette politiek.

 

Wie daaraan moet lijden

wacht kommer en kwel,

maar Patricksken was dapper,

hij klaarde het wel.

 

Kordaat en slagvaardig

toog hij aan de slag,

hij moest al snel leren

dat niet alles mag

 

Hij sprak: kameraden,

dat kan toch niet zijn!

Wij zouden toch samen

verdraagzaam moeten zijn!

 

Er keken er velen

naar de andere kant,

maar ook waren er enkele

gelijkgezinden in ’t land.

 

Ze zagen Patrickske

en dachten: hé hé.

Misschien wil dat ventje,

wel met ons mee?

 

En zo dronken ze samen

een verkennende pint

de bedoeling was edel,

de sfeer welgezind.

 

Moraal van het verhaal:

Wie eerlijk wil klappen, vindt altijd gehoor,

Misschien zingen SP en Agalev binnenkort wel in koor!

 

Patricksken – Fanny

 

ons Patricksken zou maar al te graag

-in antwoord op jouw terechte vraag-

de mooiste, welluidende verzen fabriceren

waarvan zelfs Herman DC nog iets kan leren

 

alleen is zijn poëtisch talent voorwaar

momenteel beperkt tot “zegt u het maar”

tot zover nog geen probleem bij mijn weten

mocht hij nu toch het luisteren niet vergeten

 

maar ja, niemand is perfect denken wij

en het staat u dan ook volkomen vrij

enige kritiek te spreiden op zijn mouw

adus sprak zijn wél perfecte vrouw…

 Terug naar boven

 

 

 

 

 

Op reis met carnaval

Tijdens de carnaval 2001 was PDS uitzonderlijk op reis.

De toenmalige journaliste HDB schreef toen volgend verslagje van de carnavalraadszitting en -stoet:

 

De raadszitting was schitterend. Echt. Jaren geleden dat ze nog zo goed is geweest.

Kamiel zei: “Ik moet Patrick De Smedt verontschuldigen. Ei es nor de zie op snièverlof.”

Maar ge waart er toch. Om het campagnelied van de SP te zingen: “ Dames en Heren,

De lijsttrekker en lijstduwer: Patrick en Gracienne!” Komen er twee het podium op. Zij

Zoenend, dansen, florerend. Hij dikke dossiers op den buik, stug, denkend. Schoein.

De echte Gracienne zat intussen op een verhoogske handtekeningen te zetten.

Iets te vaak gezegd dat haar arm zeer deed, zeker? En de losse groepen voerden een

leugendetector op. Het hoofd van Gracienne vol pinkende kerstboomlichtjes. De Jan Louies:

mevrouw de eerste schepen, wilt gij burgemeester blijven? Het antwoord van G: Niet in deze

omstandigheden. Het antwoord van de leigendetekteur: “Deine stoel stoat nor mei gat”.

Daarachter, in ’t echt, Edgard: En Smetjen (grol, grol, grol), dat hij hier weer niet es

(grol, grol, grol) ’t en trekt er nie op.

Ne schone stoet, maar een aantal groepen bleken de strijdlust van Schepen De Smedt te

hebben overschat. Op een wagen een trekgevecht voor de burgemeesterssjerp tussen

Van Mossevelde en, jawel De Smedt. Alla! En op een andere: de kroon van De Maght

afgepakt door, jawel, De Smedt. Alla! Voorts een paar keer uiterst sensueel opgevoerd.

Sen-su-eel, ja. De Smedt en Gracienne aanbidden Anny, queen of the jungle. In tijgerstring.

’t Is eens wat anders. En nog een aanbidding, in bloot gat nog wel. Gelukkig bleek de bloem

die eruit groeide een rode te zijn. En dan zat er nog een manneke met een grote neus bij

Gracienne in een kermisbakske of zo.

Nee ge waart niet de populairste van den hoop, dat was De Maght. Ontelbaar veel keren

opgevoerd.

Het was zondag, zoals op alle andere carnavalzondagen, bitter koud. Toch bleef de stoet,

Ondanks de vervroren tenen, oprecht indrukwekkend

 

 

Terug naar boven..

 

 

 

 

 

Spraakwaterval Ann Van De Steen 

De gemeenteraad van dinsdag was er een voor ervaren rotten met een lange adem. Het was haast 2 uur toen de debatten werden gesloten. Over een lange adem gesproken: schepen Ann Van de Steen is in die discipline niet te kloppen. Zonder ook maar één keer naar adem te happen, zonder ook maar één komma of een ander leesteken te gebruiken dient zij vragenstellers van repliek in een langgerekt betoog waar de vragensteller niet van terug heeft. Nieuwsgierig als we zijn peilden we bij de schepen naar het geheim van haar techniek. Op de gemeenteraad probeert u steeds uw grote gelijk te be... Ann Van de Steen:

'Sorrydatiku onderbreekmaarhetissterkerdan mezelfHetlaatstewatmenmijkan verwijtenisdatikeenkommaneuker benAndershadikinditantwoord absoluutaleenkommaofeenkomma puntgezetIkhoopdatuwlezersniet afhakenDatzoujammerzijnwantHet Nieuwsbladiseenfijnekrantzoalsik inhetvragenuurtjeherhaaldelijk aanhaaldeBythewaydatkostueen paarpinten' Is er sprake van een stream of consciousness of heeft u een andere afwijking? 'Bijeenstreamofconsciousnessis sprakevaneenonsamenhangende stroomvangedachtengevoelensen stemmingenwaarbijjedetechniekzo verkuntdoorvoerendatzelfsde interpunctieontbreektmaardathadu uiteraardaldoorJemoetwelgekzijn omditantwoordtotheteindetelezen' Voelt u zich verwant met James Joyce? 'Goeievraagwanterzijnnatuurlijk gelijkenissenIkpraathaastidentiek zoalsJoycedemonoloogneerschreef vanMollyBloominEpisode18van UlyssesDatboekwerdin1967trouwens verfilmdmaarikhebhetnognergensop dvdgevondenTipszijnaltijdwelkomopschepenvandesteen@aalst.be' In e-mailadressen gebruikt u blijkbaar wel leesttekens; in andere omstandigheden ook? 'IkbenstekezotvanemoticonsOm dezeemoticonsgoedtekunnenlezen moethethoofdeenkwartslagnaarlinks wordengedraaidOptijdenstondmaak ikdegebruikvandesmiley:-Deze bestaatuiteendubbelepunteenkoppel tekeneneenhaakjeEnfinalsikzode analysedoezijndattochwelveelleest tekensinéénkeerLapnuzetiknogtwee accentenopdeletterESeffensbegin iknogtehyperventileren' Datzoudenwenietwillen,

Enfin nu heb ik het ook! Dat zouden we niet willen, wou ik zeggen; bedankt voor het gesprek.

Marc – Nieuwsblad nov 2007

 

 

Terug naar boven..

 

 

 

Beste collega’s

 

Via onderstaande link kunnen jullie de langverwachte act van de secretaris en de voorzitter bekijken, in een originele choreografie van Katrien Baeten.

 

Warme kerst- en nieuwjaarsgroeten toegewenst.

 

http://www.elfyourself.com/?id=1584760035

 

Terug naar boven..

 

 

 

Klaaglied Draeckenieren

 

 

Stadsdichter in gele boekje Draeckenieren:

 

Klaaglied

 

Maak toch van mij genen pojeet,

Ten is aan mij ook niet besteed.

Wa’k vroeger deed mé moeitel en mé stienen,

Probeir ek na mé eirmen en mé bienen.

 

Getekend: Patje van ’t Smis.

 

Terug naar boven..

 

 

Als de zenuwen hoog oplopen tijdens CBS besprekingen durf ik al eens wat zitten tekenen.

Hierna een interpretatie van betrokken twee CBS vergaderingen.

(klik op, figuur om tre vergroten)

Terug naar boven..

 

 

 

Afscheid van departement OW, Patrimonium en Huisvesting

Beste medewerker,

De tijd vliegt … het is een boutade, maar tegelijk een waarheid als geen ander. Terugkijken is rond deze tijd zowat traditie. Vaak is ze melig en overgoten met vals sentiment.  Van melige tradities hou ik niet, maar wél van een eerlijke terugblik. Heel even wil ik teruggaan in de tijd, het ogenblik waarop ik als – toen nog jonge – schepen het departement openbare werken aanvaardde. Rood in het hart, maar groen achter de oren, vatte ik de loodzware opdracht aan. Het werd een traject van wikken en wegen, zoeken en studeren. We moesten elkaar leren kennen, uitzoeken op welke manier de samenwerking geoptimaliseerd kon worden, verantwoordelijkheden delen en samen beslissingen durven nemen. Want natuurlijk is een schepen de baas, maar waar staat hij zonder de deskundigheid en inzet van zijn medewerkers ? Juist.   

Nu, zoveel jaar later, sluit ik het stenen tijdperk af. Er is veel gerealiseerd, en er staat nog veel meer op stapel. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dossiers die we met zoveel zorg hebben voorbereid, de perfecte realisatie zullen vinden.

Van de jaren die we hebben samengewerkt neem ik vooral de goede herinneringen mee. Ik ontmoette vrienden, ik botste evengoed op tegenstand – dat is niet noodzakelijk negatief : de creativiteit van een bestuur  wordt immers gevoed door  de diversiteit van haar adviseurs.

Het is niet zonder enige dubbelzinnigheid dat ik mijn nieuwe opdracht opneem, ik heb immers graag met ieder van u samengewerkt. Bedankt voor het vertrouwen, het advies, de opbouwende kritiek en de volgehouden inzet. Echt ver lopen onze wegen niet uit elkaar : we blijven ons inzetten voor de Aalstenaar. Ik zal er trachten voor te zorgen dat in de nieuwe stad die u de volgende jaren mee helpt bouwen, de heraangelegde wegen naar moderne hulpverlening  leiden, daar worden we allemaal ooit beter van…!

Prettig eindejaar, alle dank en hartelijke groet,

 PDS

Aalst, 02 01 2007

Terug naar boven..

 

 

 

 

 

cultuurparticipatieproject ocmw met Magdelien
 

Terug naar boven..

 

 

 

Appelsienprijs

De appelsienprijs voor 1984 werd toegekend aan Patrick De Smedt, omwille van zijn positieve inbreng en zijn correcte houding in de gemeenteraad,

waar hij onverstoorbaar zijn standpunten verdedigt

 Terug naar boven..

 

 

 

Wakerprijs

De eerste "wakerprijs" werd in 1990 voor het eerst uitgereikt. Patrick De Smedt kreeg de rode pluim voor zijn inspanningen om de stedelijke speelpleinen netter en veiliger te maken.

 Terug naar boven..

 

 

 

Het hele verhaal van Nedia Trabelsi

Een schokkend én ontroerend verhaal van Nedia Trabelsi, de jonge vrouw die 660 stemmen behaalde op de sp.a-lijst te Ronse. Zij wordt voorgedragen als Schepen.
 Het verhaal is schokkend, omdat  het ons door de ogen van een allochtoon meisje laat aanvoelen hoe een kind een racistische en onverdraagzame omgeving ervaart, waarin zij als makak aangesproken wordt...  
 Maar ook de goedwillende omgeving maakt fouten...
 ‘Op het atheneum hing er op een dag een brief aan het prikbord: om 16 u vergadering voor de allochtone kinderen. Het woord was eruit. We werden aangeduid als een aparte groep. We werden in dat vreemdelingenhokje geduwd. "
 Het  is ontroerend omdat doorheen het verhaal blijkt hoe zij positief ingesteld blijft en erin slaagt om angst, isolement en frustratie te overstijgen. Zij wordt géén allochtone probleem-jongere die voor "overlast"  zorgt, maar een geëngageerde jonge vrouw die wil meewerken aan  progressieve maatschappelijke veranderingen.
 Deze tekst draagt méér bij tot het doen inzien van de gevolgen van onverdraagzaamheid, dan boekdikke studies en analyses over het vlaams belang...
 klik hier om het verhaal te lezen...
Chris van de Wijgaert
Gewestelijk Secretaris
ABVV Zuid-Oost-Vlaanderen
 

 

 Terug naar boven..

 

 

 

 
06/10 Stijn Coninx schrijft brief tegen Vlaams Belang

In een open brief aan de Vlaamse kranten geeft regisseur Stijn Coninx zijn mening over het Vlaams-Belang.
Hieronder volgt de integrale versie van de tekst.

O11OO11OO11O... goede redenen om juist te stemmen

Artiesten zijn dieren die intuïtief signalen geven en uitstralen. "Omdat we schrik hebben... daarom zijn we hier bijeen!" schreeuwde de moedige Tom Barman zondagavond in Antwerpen. Hij heeft gelijk.

Mijn beroep is filmregisseur. Wat ik sinds 25 jaar doe, is van 's morgens tot 's avonds mensen observeren, sturen, karakters analyseren, karakters creëren, trachten mensen te doen geloven in een verhaal, trachten het verhaal van anderen te geloven, teksten analyseren, dialogen herschrijven.
Drama is conflict, dus zonder conflict heb je geen goed drama. Je hebt "goeden" en "slechten" nodig voor een boeiend verhaal, voor een love-story. Hoe menselijker de slechten zijn, en hoe kwetsbaarder de goeden zijn, hoe straffer het verhaal.

Een camera is een wapen, dat zoals alle wapens gebruikt en misbruikt kan worden. Een camera is gevaarlijk, zeker wanneer ze op de ogen gericht is. Een camera liegt niet, maar helpt kijken. Schitterende acteurs weten dat en kunnen dit meesterlijk bespelen...

De hoofdpersonages van het Vlaams Belang spelen ongelooflijk goed en sterk, soms magistraal. Maar met de karakters klopt iets niet.
Ze zijn te eenzijdig, er is een leegte. Ze vechten, ze vallen aan, ze breken af, ze bouwen niets op, ze misleiden, ze misbruiken, ze verleiden, ze mennen het volk, ze lachen de vijand uit, ze lachen enkel om de macht. Niets is constructief. Er is geen love-story, er is enkel liefde om de macht : de enige valse liefde.
En toch zijn ze ontzettend beleefd en vriendelijk (geworden). Er klopt dus ook iets niet aan hun verhaal. Ze willen een positief verhaal verkopen met negatief ingestelde karakters. Of het verhaal is ongeloofwaardig of de cast is fout en ongeloofwaardig.

Als regisseur weet je dat poeslieve acteurs met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een joviaal, genereus en verdraagzaam hart de grootste slechteriken kunnen spelen. Je bouwt en vertrouwt er op, en weet met zekerheid dat ze nooit écht een mes in de rug steken van hun tegenstrever. Je controleert de situatie, en het is tenslotte maar film.

Maar in de dagelijkse politieke reality-soap is er geen regisseur. Er zijn enkel echte personages. En die willen de komende dagen graag allemaal een hoofdrol.
In alle partijen, dorpen en steden zijn er fantastische en irriterende personages, zijn er love-story's en worden er broedermoorden gepleegd. En overal is het nu eigen belang eerst. Maar de Vlaams Belangers komen afgeborsteld, vriendelijk en consequent destructief ingesteld naar de audities. Velen kennen hun tekst perfect van buiten, maar weten en beseffen niet wat ze zeggen. Enkel de kopmannen, die de dialogen geschreven hebben, genieten geniepig van de onschuldige verspreiding van hun woord.

Ik zit nu tussen het publiek en zie hoe ze het verhaal zo spannend maken en het publiek meeslepen. Ik kijk naar alle ogen. Ik zie de mensen enthousiast worden en meejuichen met het Vlaams Belang-verhaal. Zelfs moderatoren laten zich om de tuin leiden. Maar ik blijf toch regisseur en ik voel hen niet aan. Ik geloof ze niet.

Niets in hun tekst kan me enthousiasmeren, niets kan me ontroeren of een goed gevoel geven. Ik word bang. Ik wil spontaan naar de anderen roepen: "Pas op, want ze hebben daar gelijk, dat weten jullie toch ook... Pas op! Het woord democratisch is te abstract... Pas op! Ze gebruiken jullie gekibbel... Pas op! Ze willen van alles, maar bieden niets aan..."

Ik krijg schrik omdat ik pertinent zeker ben dat deze hoofdpersonages van het Vlaams Belang onbetrouwbaar zijn en reeds een groot deel van de figuratie hebben misleid. Helaas is het geen film en kan ik niet ingrijpen. Ik word écht bang want het wordt morgen realiteit en als een dier wil ik het intuïtief plotseling keihard uitschreeuwen: Mensen, geloof ze niet! Hun verhaal klopt niet. Het is vals! Er zijn genoeg andere geloofwaardige verhalen en verdraagzame personages!

Stijn Coninx

 

 Terug naar boven..

 

 

commissaris Theo Buzzy

Onze vroegere verkeersdeskundige commissaris Theo Buzzy volgt sinds zijn prépensioen een opleiding in onze academie beeldende kunsten.
Hierbij het resultaat van één van zijn eerste opgelegde oefeningen. Ondertussen maakte hij reeds heel wat mooie tekeningen en schilderijen.
Dit is toch wat anders dan zebrapaden op plan zetten !

 

 

 Terug naar boven..

 

 

En hoe zou het nog met Jan De Bruecker zijn ....
 
Ons vroeger sp.a raadslid JAN DE BRUECKER, sinds zijn prépensioen verblijvend in Spanje, is opnieuw in het huwelijk getreden.
Hij schrijft hierover:
Hola Forastero,
Qué tal? Me encuentro muy bien después de casarme.
Zoals je reeds vernomen hebt, ben ik op zaterdag 29 juli 2006 om 12u30 in "El salon de los actos" van het gemeentehuis van Torrevieja
gehuwd met Anita Joy Rosemary EDEBE, Nigeriaanse, geboren op 10 september 1985 !
Ik moet zeggen van al mijn "ondernemingen" valt dit best mee. Ik heb nu wel echt de ideale partner gevonden.

Hierbij 2 foto's van onze trouwdag. Mari Luz is de PSOE "concejal" die ons trouwde.
Abrazo,Juan
 
 Terug naar boven..

 

 

Jonge Socialist vraagt zich af wat hij moet dragen (Het Laatste Nieuws: 5 augustus 2005)

AALST – “Hoe ziet een socialist er uit?” Dat vraagt – jawel- socialist Dylan Casaer zich vertwijfeld af op zijn website. Want volgens de jonge SP.A’er uit Aalst is de opmerking die hij meest te horen krijgt: “je ziet er niet uit als een socialist”.

“Waarschijnlijk zie ik er te stijlvol uit”, zegt Casaer. “Ik heb dan wel geen das aan, maar ik hou wel van een mooi pak en hemd. Terwijl de mensen nog het beeld van de generatie Tobback in hun hoofd hebben. Hoe die er uit zag? Die generatie had toch een voorliefde voor verkeerde dassen bij al even verkeerde vesten. En terwijl sommige van mijn oudere SP.A-collega’s nog met een knalrode Ford Escort rondrijden, heb ik een zilvergrijze BMW. Ook iets dat de mensen niet meteen met onze partij associëren.” Misschien moet hij dan misschien naar de VLD overstappen? Daar kijkt niemand op van een BMW of een modieus pak. “Nooit” bezweert Casaer. “Onder die look blijf ik een volbloed SP.A’er”.

Casaer zegt dat hij van de partij nog nooit opmerkingen over zijn uiterlijk heeft gekregen. Maar misschien kan voorzitter Johan Vande Lanotte – die nog maar net zijn baardje een hippe snit gaf – de kwestie wel oplossen: hoe moet een socialist er dan uitzien? “Een dresscode voor SP.A’ers bestaat niet”, zegt SP.A. woordvoerster Vivi Lombaerts. “We adviseren kandidaten alleen dat ze hun haar moeten kammen voor een fotoshoot. Of een das moeten dragen als ze bij de koning op bezoek gaan. Verder dan dat gaat de styling niet.” Dus moeten we geloven dat Vande Lanotte zélf zijn trendy baardje heeft bedacht? “Ja en nee. het was een ongelukje. Hij was te ver uitgeschoten met zijn scheermes. Maar het resultaat was zo leuk, dat zijn vrouwelijke medewerkers hem hebben aangespoord het zo te houden.” (DA)

Terug naar boven..

 

 

 

Tentoonstelling PDS

 

 

In een "vorig leven" schilderde PDS portretten en naakt in een nog niet eerder geziene techniek (vlakjes gouache in verschillende tinten van 1 kleur).

 
Hier met Bert Van Hoorick tijdens een tentoonstelling met op de achtergrond een drietal schilderijen van PDS : Bert Van Hoorick, Raymond De Smet en Marc Galle (hier uiteraard in rode tinten).
 

 

 

 

Terug naar boven..

 

 

 

 

"La cage aux folles" door PACT
 
In 1985-86 waagde PDS zich voor het eerst enhet laatst op de scene bij PACT. En het was meteen raak ! "La cage aux folles" van Jean Poiret in een knappe regie van Francine De Bolle, werd een overdonderend succes. Waar oorspronkelijk een 5-tal opvoeringen gepland waren, werden het er uiteindelijk een 50-tal. Of PDS' debuutoptreden hiermee iets te maken had, zal wel niet of toch ? (grapje) 
De hoofdrollen, het homokoppel Georges en Albin, werden schitterend vertolkt door Odilon Mortier en Dirk Van Vaerenbergh. PDS speelde de zoon (van Odilon en Gracienne) die gaat trouwen met de dochter van een conservatief senator Dieulafoi. Trouwen met een meisje ?
 

 Terug naar boven..

 

 

Parochiaal volkshuis

Officiële notarisaffiche meldt:
 
OPENBARE VERKOPING
WOONHUIS MET AANHORIGHEDEN EN TUIN
EERSTE ZITDAG:
DONDERDAG 15 JUNI 2006 om 16u
in café "VOLKSHUIS", Roklijf 4 9300 AALST
 
Dit kon men lezen op een officiële (zo'n gele) notarisaffiche.
n.a.v. de verkoop van het ouderlijk huis van Francine De Schrijver.
Wellicht heeft de uitgesproken socialistische "uitstraling" van Francine de betrokken notaris dusdanis in de war gebracht.
Een "parochiale kring" als "café volkshuis" benoemen kan alleen maar door onbewust een link naar Francine te leggen.
 

  Terug naar boven..

 

 

Een huis in de buurt

Tijdens het jaarlijks buurtfeest van het buurthuis op de rechteroever kreeg ik de gelegenheidom mijn waardering uit te spreken over de toen nog in sommige middens ten onrechte gecontesteerdewerking.

Bij die gelegenheid had ik ook het ontwerp van het toen nog in aanbouw zijnde buurthuis meegebracht. De tekening had ik aangevuld met de tekst van een gedicht dat in het (oude) buurthuis ophing. Ik overhandigde die avond dit document aan Petra Dooms een vrijwillige medewerkster van het buurthuis én ook de auteur van het gedicht. Het document legde symbolisch de link tussen oud en nieuw buurthuis

 

  Terug naar boven..

 

 

Burgemeester van Aalst

Enkele dagen nadat ik Minister in de Nationale Regering Martens was geworden, werd ik met veel geestdrift ontvangen door de Partijafdeling van Meldert. De voorzitter, Marcel, stond in het café Capri op een stoel en was heel ontroerd. "Marc,"zei hij, "gij hebt jaaaaren uw volk leren spreken. Ge hebt nu uw beloning gekregen. En ik zeg het u, Marc, dat gij het nog ver gaat brengen. Gij wordt nog burgemeester van Aalst!"

(gevonden in mijn notities van 1979) - Marc Galle

  Terug naar boven..

 

 

 

 

Het werd een boeiend en leerrijk gesprekje

Eerder toevallig leerde ik tijdens een feestje een welbespraakte toffe jonge gast kennen.
De woordenstroom was overdonderend en de politiek inhoudelijke stellingnames waren sterk ideologisch onderbouwd.
Piet was - zo jong nog - een opvallend belezen jongeman op basis waarvan hij zeer linkse ideeën verwoordde en verdedigde.
Dit was verrassend voor een laatstejaarsstudent humaniora.
Tijdens dit gesprek gaf hij ook te kennen onze goede vriend Jos De Geyter - de laatste communist - zoals ik hem al eens durf
aan te spreken te willen ontmoeten. En zo geschiedde... Het werd een boeiend en leerrijk gesprekje onder "pure" linksen.
Prettig detail: Piet is de zoon van onze partijgenoot Luc Van De Velde, een vroegere jeugdvriend die in zijn studentenjaren
een thesis schreef aan de VUB over de geschiedenis der socialistische arbeidersbeweging Aalst tussen 1870 en 1914 en
ooit nog jongerenkandidaat was bij de Europese verkiezingen.

 Terug naar boven..

 

 

 

Taalwenken:
 
Tijdens een gemeenteraad (Marc Galle was toen voogdijminister en kwam niet veel naar de gemeenteraad omdat hij geen rechter en partij kon zijn) vroeg  VU raadslid, Dr.Dierick, dat men toch zou ophouden met telkens weer de Engelse benaming CD te gebruiken. Dr. Marc Galle, zei ze, moet zeker hiervoor een Nederlandse benaming kennen. Marc moest enkele seconden erg aan zijn duim zuigen terwijl de raadsleden bleven wachten op een taalwenk. Marc redeneerde als volgt: het is een plaat en het werkt met stralen. Het woord straalplaat werd aldus in de Aalsterse gemeenteraad geboren. Applaus in de zaal. Maar de afkorting zou dan SP zijn, en er werd niet meer over gesproken.

 Het schermerkelkje is als volgt ontstaan. Ik ontving van de beroemde meubelzaak De Coene (Kortrijk) de vraag: we organiseren een grote receptie met cocktail. Maar voor dat afgezaagde woord cocktail (van zes tot acht) zouden we liever iets “Vlaamser” hebben. Ik antwoordde “schemerkelkje van zes tot acht”, dus bij de schemering heffen we de kelk. Dit werd op de uitnodigingen gedrukt. Een soortgelijke vraag kwam later van Sylvain SJ Bogaerts, de directeur van Smalls mvm voor  de jaarlijkse Kerstmenukaart. Later vroeg de baas van de GB in de Tweebeddenstraat in Antwerpen, aansluitend bij deze radiotaalwenk, "wat nu met de in onze uitstalramen geplaatste bordjes  “cocktailjurken”!" Marc antwoordde: “maak er schemerjurkjes van”. Het werd een stormloop naar de Antwerpse GB...

  Terug naar boven..

 

 

 

UILTJES

Tijdens een bezoek aan Elsa en Marc Galle in hun nieuw appartement in Gent kwam het niet
mee verhuizen van Elsa's verzameling "uiltjes" ter sprake.
Marc vertelde hierover volgende (politiek getinte) anekdote:
In 1977 slaagde Marc als pas verkozen parlementair erin om de Nederlandse Eerste Minister
Joop Den Uyl naar een overvolle Keizershallen in Aalst te loodsen.
De voorwaarde die de PVDA partijleider vooraf gesteld had was een kontakt met LP Boon.
Tijdens deze kennismaking bij Marc thuis maakte kd. Den Uyl ook kennis met de in de hall 
staande glazen kast gevuld met talloze verzamelde uilenbeeldjes van Elsa.
Joop ging er zelfs voor op de knieën zitten zeggende: " Hoe jammer dat ik in je kastje niet kan!".    

Terug naar boven..

 

 

 

Op een moment als nu denk ik aan de vele vredesstrijders, pacifisten, de naïeve en de minder naïeve.

 

Toen de wapenwedloop in 1949 begon, waren we niet met zovelen. Maar in 1983 bij de grote anti-rakettenbetogingen, waren we er volgens een bekend Vlaams politicus, wolven in schaapsvacht.

 

Direct na de tweede wereldoorlog stelde zich de kwestie hoe de verhoudingen en ontwikkelingen tussen de Europese volkeren op een nieuwe leest te schoeien. Twee verschrikkelijke oorlogen waren meer dan genoeg geweest

 

In september 1946 deed Churchill in Zürich een oproep tot verzoening tussen de Fransen en de Duitsers. De twee landen moesten tezamen de leiding nemen in Europa. Stoutmoedige taal amper 16 maand na het einde van de oorlog.

 

Deze laatste oorlog was geen oorlog zoals vroeger, d.w.z. om meer macht en grondgebied. Het was tevens een ideologische oorlog over de ongelijkheid van volkeren en rassen en tegen de basis van de Europese beschaving-Christendom-Humanisme-de Verlichting. Nog in december 1941 had Göbbels in zijn dagboek geschreven dat er tussen Christendom en de Duits-heroische visie een onoverbrugbare tegenstelling bestaat. Na de overwinning zullen we daar een algemene oplossing voor vinden en zal met de Christelijke Kerken afgerekend worden. Het was dan ook stoutmoedig van Churchill om dat volk dat zulke verschrikkelijke leiders had voortgebracht, te betrekken in de grote verzoening en het een leidersrol toe te bedelen voor een Europese eenmaking.

 

Maar Europa is niet alleen West-Europa. In 1970 zocht bondskanselier W. Brandt toenadering tot een andere oude vijand, Polen.

 

Vanaf de 14de eeuw hadden de Duitse Kruisridders steeds meer Pools gebied in bezit genomen. Na de ergste onderdrukking in de tweede wereldoorlog volgde een zware chirurgische ingreep tegenover de Duitsers.

 

En nu actueel.

 

Het is nu aangewezen voor een verenigd Europa om een meer onafhankelijke buitenlandse politiek te voeren, los van de arrogante, zelfs gevaarlijke wereldpolitiek van de U.S.A.

 

Het is niet omdat de Amerikanen ons de bevrijding en het Marshallplan gebracht hebben dat we in alles solidair met hen moeten blijven. Er was trouwens de oorlog in Vietnam, er zijn de bemoeienissen en militaire basissen overal in de wereld. De Amerikanen hebben in de verschrikkelijke 20e eeuw geen bom op hun grondgebied gehad. Verlies aan mensenlevens in de tweede wereldoorlog – 400 000 man. Alleen al de belegering van Leningrad heeft meer doden gekost aan de Russen.

 

Onverschilligheid tegenover gevaarlijke ontwikkelingen is uit den boze. We verlangen dan ook van onze politici een stevige ruggengraat.

 

René De Wageneer

Terug naar boven..

 

 

 

Open kondoom brief

Deze grappige open brief werd gepubliceerd in "Jong Rood" als reactie op de CVP-houding waarbij deze bij monde
van hun parlementair-gemeenteraadslid eisten dat tijdens de door de stad georganiseerde jeugdinfobeurs niet langer
condooms mochten verkocht worden in de stand van CGSO (Centrum voor gezin en sexuele opvoeding).

Lees brief...

 

 

 

 

9 mei, dag van Europa: de dag waarop gevierd wordt dat de volkeren van Europa samenwerken om de vrede te bewaren en gezamenlijke problemen
op te lossen. Deze datum werd gekozen omdat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op 9 mei 1950 een tpoespraak hield die
de aanzet zou blijken te zijn tot de huidige Europese Unie. De Europese vlag bevat 12 sterren tegen een hemelsblauwe achtergrond, een aantal dat
ongeacht het aantal lidstaten onveranderd zal blijven. De Europese hymne is het preludium van de "Ode aan de vreugde" uit de negende symfonie
van Beethoven

Terug naar boven..

 

 

 

Uit "Priester in de politiek" - Staf Nimmegeers
 
Priester- SP.a Senator was in 2003 te gast in Aalst tijdens het jaarlijks SP.a ledenfeest nav de jaarwisseling.
Later schreef hij hierover een passage in zijn boek - blz 124
 
In Aalst was het opnieuw in het Volkshuis te doen. Daar hing zowaar ook nog een enkele communistische vlag in de zaal.
Nog voor ik aan mijn lezing kon beginnen brak er regelrecht carnaval uit in het Volkshuis. Vijfentwintig vrouwen kwamen
binnenstormen, verkleed als non, en midden tussen hen in liep een hele dikke pastoor. De nonnen trokken hun rokken
omhoog en bleken allemaal netkousen te dragen, waarop ze een Moulin Rouge-achtige dans inzetten.
Het is daar een zeer interessante avond geworden, en de schepen (PDS) die mij moest verwelkomen bleek zeer vernieuwende
ideeën te hebben. Ook daar hadden de socialisten het op hun eigen manier opgelost. Ze hadden hun antiklerikaal complex
overwonnen zoals ze dat alleen in Aalst kunnen, op een heel carnavaleske manier. Nadien kwamen ze me nog licht
beschaamd vragen of ze me toch niet hadden geschockeerd. Nee, toen kenden ze Staf Nimmegeers nog niet.
 

Terug naar boven...

 

 

PERS DEELDE APPELSIENEN EN CITROEN UIT 

De Persbond van de Denderstreek die jaarlijks de Aalsterse figuur van het jaar verkiest, waarvoor geen politici in aanmerking komen, besliste tijdens zijn jongste algemene vergadering andermaal ook een waardering uit te spreken over de houding van de politici uit de Aalsterse regio, dit ten verstaan van vrienden, politieke tegenstrevers en de bevolking in het algemeen. 

De appelsienprijs voor 1984 wordt gedeeld door Danny Denayer en Patrick De Smedt, omwille van hun positieve inbreng en hun korrekte houding in de gemeenteraad, waar zij elk op hun manier, onverstoorbaar hun standpunten verdedigen. 

De citroenprijs wordt voor 1984 toegekend aan Lambert Van de Sijpe, omwille van zijn betweterigheid en zijn arrogantie ten opzichte van zijn kollega’s in de raad en zijn gebrek aan beginselvastheid, onder meer op het vlak van leefmilieu. 

De Persbond van de Denderstreek verkoos EH Michael Ghijs, sticher en dirigent van de Schola Cantorum Cantate Domino tot figuur van het jaar 1984. Deze prijs wordt op een latere datum uitgereikt. 

De Streekkrant

8 januari 1985

Terug naar boven...

 

Patrick De Smedt over Kerstmis in pers 1982
 
Voor mij heeft kerstavond en kerstdag op zich weinig betekenis. Het is natuurlijk zoals Wannes Van De Velde het zingt:
"die dag dat ze niet schieten en de kanonnen met een kerstboom zijn getooid". Sinds de geboorte van Brent kunnen wij
gezien de grote commercialisring ook niet langer onverschillig blijven. Wij plaatsen nu ook een kerstboom (een overigens
heidens symbool) met alles erop en eraan, wij kopen cadeautjes, draaien kerstliedjes enz. Een paar jaar geleden gingen
we zelfs in de sneeuw naar de middernachtmis in het Capucijnenklooster luisteren naar de prachtige koorgezangen. Voor
mij is het altijd een gevoelige romantische periode geweest. Meteen ook de periode bij uitstek die mij herinnert aan de
eenzaamheid en armoede van velen hier, de oorlog en honger elders.
 

Terug naar boven...

 

 

UIT "STEVE HONDERDUIT" 100 VRAGEN AAN STEVE STEVAERT
Blz. 62 - 63
Vraag Tommy De Kimpe, OCMW raadslid Aalst
 
Vraag 57 Bejaarden hebben soms echt schrik om naar een bejaardentehuis te moeten omdat ze vrezen hun menslijke waardigheid te verliezen. Na een leven vol zelfstandigheid worden ze plots als kinderen behandeld en moeten ze, net als vroeger op school, grootkeuken-kost eten.

 

Steve: Vroeger gingen bejaarden op hun zestigste naar een rusthuis, vandaag zijn het mensen van rond de tachtig die naar een bejaardentehuis gaan. Er is dus een hele grote groep die alternatieven heeft gevonden, o.a. via thuis verzorging, kangoeroewonen of serviceflats. Daar behoud je natuurlijk een veel grotere autonomie. Het bejaardentehuis is er nu steeds meer voor erg zorgbehoevende ouderen. Maar het is juist dat er ondertussen ook een maatschappelijke evolutie plaats heeft gevonden. Dat is vergelijkbaar met de manier waarop ouders vandaag met hun kinderen omgaan. De verhouding tussen ouders en kinderen is geëvolueerd van een bevelstructuur naar
een overlegmodel. Veel bejaarden zijn nog opgegroeid in die bevelstructuur. Ze hebben als kind geleerd om te zwijgen en te gehoorzamen. Vandaag is die situatie helemaal anders en het spreekt voor zich dat bejaardentehuizen vaker geconfronteerd zullen worden met erg geëmancipeerde klanten. Inspraak en participatie zijn belangrijke begrippen geworden. Ik ben ervan overtuigd dat het personeel van de bejaardentehuizen, dat overigens schitterend werk levert, dat ook zeer goed beseft. Ik geloof wel dat er nog kan gesleuteld worden aan de inzichten rond de omgang met bejaarden. In die sector zou er ook nagedacht moeten worden over manieren om maatwerk te leveren, zodat de autonomie die de mensen vandaag hebben verworven ook gehonoreerd kan worden in het bejaardentehuis.

Terug naar boven...

 

 

Andere kant van Brussel – 18 februari 2006           

Wat zich aankondigde als de “andere kant van Brussel” bleek een namiddag “armoede en de kunst van het overleven”, een dagdagelijkse keiharde realiteit, te zijn. 

Via de vlaamse televisiezender één vernamen we recent dat daklozen het in Brussel tot stadgids kunnen schoppen. Tijdens de rondleiding zouden zij over “hun eigen wereld” vertellen en ons er een stukje in toelaten. Met mededogen in ons hart vertrokken we richting Brussel.

Nog even dit : Een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld" 

Zo werd in de parlementaire stukken ter voorbereiding van het Urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving (parl. doc Kamer, B.Z. 1991-1992;, nr 630/5 p. 34) het begrip 'dakloze' gedefinieerd.

 

Sonja Desmedt en de dakloze Pierre waren de Brusselse stadgidsen die ons hun verhaal vertelden, ons de keiharde realiteit van de daklozen in de hoofdstad toelichtten. 

Sonja Desmedt is stadsgidse van de gidsenvereniging Polymnia. Ze is docente kunstgeschiedenis en filosofie en gebruikt de ervaringen die ze opdeed tijdens haar reizen naar het Midden-Oosten in haar diverse multiculturele wandelingen.

 

 

Bij Pierre merktten we in zijn verhaal de terugkeer van waardering en zijn eigenwaarde dankzij zijn job als stadsgids. Hij was de fase waarin een mens troost zoekt in alcohol voorbij. Hij nam zijn lot opnieuw in eigen handen ! Ik mocht hem wel. De 'ontankering' was eigen aan zijn dakloosheid. Hij verloor zijn sociale netwerken. Hij heeft geen familie meer of verloor de banden met zijn familie, verloor ook andere contactpunten en steunfiguren en had tenslotte geen enkele binding meer die nog van enige betekenis is.  

Pierre is de maatschappij ooit ontvlucht omdat hij “niet meer uit zijn bed kon komen op een ochtend...”, omdat de druk te hoog werd, en hij een uitweg zocht...Pierre had een tijdlang geen onderdak ; tenzij enkele kartonnen dozen bijeengestapeld in een verscholen hoek. 

Vol fierheid vertelde hij van zijn tijdelijke woonst in een kamerwoning. Hij kan nog hoop koesteren als de beste !!!

 

Terug naar boven...